Bondeko besøg i DR Congo

Jan Kjøller skriver om sit besøg i DR Congo for Foreningen Bondeko:

Hej venner – I får lige her det første indtryk fra vores tur til Congo. Vi har haft en rigtig dejlig tur – man kan vist ikke kalde det en ferietur med afslapning men derimod en tur med mange indtryk, mange oplevelser, mange bestyrelsesmøder til sent om aftenen! og nogle gode tankevækkende besøg hos vore skolebørn. Det har været hårdt arbejde og lidt for lidt søvn, men det har været det hele værd.

Læs mere: Bondeko besøg i DR Congo

Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar

Vi støtter projektet "Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar". Pengene fra kollekten på porjektdagen d. 21 april 2013 går derfor ubeskåret til projektet.

Det helt særlige ved dette projekt er, at burmesere og danskere, baptistmenigheder og Folkekirkens Nødhjælp i fællesskab vil hjælpe nogle af de mennesker i Myanmar, som dagligt håber på en bedre fremtid. 

Projektet vil gavne flere folk og regioner i Burma/Myanmar, men starter i Chin-provinsen – senere følger Kachin og Karen. 

Læs mere om projektet.

"Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar", Baptistkirken i Danmark, projekt 9, 2013

Projektets formål:
Det helt særlige ved dette projekt er, at burmesere og danskere, baptistmenigheder og Folkekirkens Nødhjælp i fællesskab vil hjælpe nogle af de mennesker i Myanmar, som dagligt håber på en bedre fremtid. Projektet vil gavne flere folk og regioner i Burma/Myanmar, men starter i Chin-provinsen – senere følger Kachin og Karen.

Midlerne anvendes således:
I Danmark ledes projektet af en lille fælles projektgruppe og de indsamlede midler formidles via Folkekirkens Nødhjælp medarbejdere i Yangon til Myanmar Baptist Convention Udviklingsafdeling, der er en sammenslutning af omkring 20 baptistkirker i landet. Folkekirkens Nødhjælp har arbejdet med lokale organisationer og kirker i Myanmar i snart 25 år, ligesom Baptistkirken i Danmark også har støttet projekter i landet.

Projektet er ikke endelig afklaret, men bliver noget af følgende:
* Træning af kirkeledere og unge fra lokale baptistmenigheder i førstehjælp, sundhed, sikring af rent vand og forholdsregler ved klimaforandringer og naturkatastrofer
* Konkrete tiltag, der på langt sigt øger lokalsamfundenes modstandskraft; træplantning, bygning af dæmninger og højtliggende veje
* Undervisning i organisering i lokalsamfundene i tilfælde af katastrofer: hvem har ansvar for hvad, og hvordan hjælper vi de mest sårbare.

Fremtidsprojektet vil primært bestå af træning og undervisning på nationalt, regionalt og menighedsniveau lokalt. Indsamlede penge vil blive brugt til løn til undervisere, transport, kost og logi under træningsforløbet og indkøb af materialer.

Indsamlingsbudget 2013: 150.000 kr.
Indbetaling: Giro konto nr. 902 6045 eller Danske Bank reg. nr. 3201 Konto nr. 3201182417
Mærke: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar

Gaver

Hvis du vil støtte kirkens arbejde, kan du:

Betale på Mobile Pay:
2156 0181

Bruge kirkens kontonummer:
1726 8129 166 623

Eller kontakte Kirkens Kasserer:
Birgitte Heby