Jan Kjøller skriver om sit besøg i DR Congo for Foreningen Bondeko:

Hej venner – I får lige her det første indtryk fra vores tur til Congo. Vi har haft en rigtig dejlig tur – man kan vist ikke kalde det en ferietur med afslapning men derimod en tur med mange indtryk, mange oplevelser, mange bestyrelsesmøder til sent om aftenen! og nogle gode tankevækkende besøg hos vore skolebørn. Det har været hårdt arbejde og lidt for lidt søvn, men det har været det hele værd.Den største oplevelse for mig personligt var at møde Eli, som jeg er fadder for – jeg har set ham, talt med ham (via tolk), rørt ham! og set hans hjem, mødt hans bedstemor, som er lam i benene og fået et lille indtryk af, hvordan en dreng på 14 år lever i en lille landsby i Congo – det er et hårdt liv, men han er en meget glad og positiv dreng og jeg glæder mig til at være en del af hans liv fremover. Jeg har aftalt med ham, at jeg lærer fransk og at han lærer engelsk – så kan vi jo snakke sammen en dag uden tolk. Vi har også mødt en del af de andre fadder-børn og vi glæder os til at fortælle mere om dem og vise nogle billeder.

Det har også været godt at møde Bondeko-Congo’s bestyrelse – de er 4 mennesker og vi har været sammen om mange ting – jeg har et meget godt indtryk af dem alle sammen – de har vidt forskellige økonomiske vilkår, men de er alle 4 meget positive mennesker, som gør, hvad de kan for vore børn og for foreningens arbejde.

Det var også godt at have Ulrik med som repræsentant for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling – det er jo dem, der har sponsoreret den største del af turen og det er også via dem, vi kan søge om projektpenge fremover. Ulrik har været en meget stor hjælp for os, da han har store erfaring fra projekter i andre afrikanske lande. Susi Baggesen – Baptistsamfundets missionær i Burundi i 5 år – havde valgt at være med på hele turen, hun betalte det meste helt privat for sig selv, men hun var guld værd for os, da hun har stor erfaring med afrikansk kultur set med danske øjne og så kunne hun også oversætte til og fra fransk – så blev Jean-Pierre aflastet lidt og det var godt!

Vi er i fuld gang med at lave den partnerskabs-aftale, som er grundlaget for, at vi kan komme videre med vores arbejde. Vores forslag er, at vi starter i landbyen Banna-Luzumu, som ligger afsides helt for sig selv. Det er fint for os, da risikoen for jalousi fra “naboerne” er meget lille. Vi foreslår, at vi starter med at renovere landsbyens eneste skole, som er meget forfalden. Der bor ca. 350 mennesker i landsbyen og de vil helt sikkert bakke om omkring deres skole. Vi har en del af vores skolebørn i landsbyen. Vi kan ikke søge DMR-U om penge til renovering, så dem skal vi selv finde. Vi har bedt bestyrelsen i Bondeko-Congo om at lave et budget for renovering og så må vi se, hvad vi så kan gøre ved det. Hvis det lykkes, kan vi komme videre via DMR-U, som gerne vil skaffe skolemøbler (via “Genbrug til Syd”), og de vil gerne støtte efteruddannelse af lærerne – det var et af de lokale læreres ønsker – og så kan skolen måske blive et mødested for alle landsbyens beboere og så kan man lave sociale aktiviteter på skolen med undervisning om mange ting. Der er ingen tvivl om, at niveauet af den nuværende undervisningen fra skolelærerne er rimeligt lavt.

Vi vil også foreslå, at vi starter nogle spare/låne-grupper, hvor medlemmerne selv sparer op og låner til hinanden – det virker i Burundi og vi vil forsøge at få gang i det i Congo. Det er meget vigtigt, at de lokale beboere selv føler ansvar for deres liv og ikke “bare” forventer penge fra Danmark i en lind strøm. DMR-U vil godt støtte starten af disse grupper med ekspert-hjælp udefra.

Vi har allerede i bestyrelsen (altså vores danske) talt om, at fremtidige nye faddere kan overtage et af de almindelige skolebørn, så vi til sidst ender med, at alle børn har en fadder. Så er der (næsten) lige vilkår for alle vore børn og det er godt. Det vil også betyde, at hele betalingen til skolebørnene går via fadderne og så kan vi bruge foreningens andre penge (kontingent m.m.) til andre ting såsom f.eks. skolerenovering – det ligger i hele støtten fra DMR-U, at man selv som forening skal betale ca. 10% af udgifterne selv.

Det var meget godt, at vi var i Congo, mens det var vinter. Vi så ikke så meget til solen og temperaturen var helt nede på ca. 27 grader... – det kunne vi lige klare, men de lokale mennesker kunne godt fryse lidt...

Gaver

Hvis du vil støtte kirkens arbejde, kan du:

Betale på Mobile Pay:
2156 0181

Bruge kirkens kontonummer:
1726 8129 166 623

Eller kontakte Kirkens Kasserer:
Birgitte Heby